یک جوان ایرانی بسیاری از لباس های رسمی کریستیانو رونالدو را طراحی می کند.


به گزارش جام جم ورزشی، نیما بهنود طراح لباس ایرانی است که برخی از لباس های رونالدو 

را طراحی می کند. رونالدو را در کنار طراحش می بیند. بد نیست بدانید همانطور که رونالدو طراح لباس ایرانی دارد، 

مدیربرنامه های نامزدش یعنی ایرینا شایک هم ایرانی است.